Giới thiệu chung

The perfect choice for your next project

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG

  • Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang.
  • Địa điểm trụ sở chính: Số 501, đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
  • Điện thoại: (02973) 873 145 – Fax: (02973) 871 169
  • Quá trình thành lập và phát triển :

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang; tiền thân của Công ty là Công ty Đầu tư xây dựng phát triển nhà Kiên Giang là doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo Quyết định 1130/QĐ-UBND ngày 09/10/1996 của UBND tỉnh Kiên Giang do sáp nhập 2 Công ty nhà nước cùng ngành xây dựng. Đến ngày 14/05/2005 theo Quyết định 602/QĐ-UBND đổi tên thành Công ty Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con và được giao vốn nhà nước từ việc Cổ phần hóa 11 Công ty nhà nước thuộc ngành xây dựng tại tỉnh Kiên Giang. Đến ngày 01/1/2008 được chuyển giao về làm Công ty Con của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang thực hiện cổ phần hóa chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/7/2014. Vốn điều lệ của Công ty là : 654.949.300.000 VNĐ.

Công ty hoạt động trên lĩnh vực đầu tư phát triển nhà ở, xây lắp và SXKD vật liệu xây dựng, thực hiện quản lý vốn và tài sản Nhà nước trong tổ hợp Công ty mẹ – Công ty con, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Chính trị Đảng và Nhà nước giao, tổ chức lãnh đạo SXKD có hiệu quả bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo được tốc độ tăng trưởng qua các năm, tạo việc làm ổn định cho người lao động và gắn bó với Công ty.
– Cơ cấu tổ chức của đơn vị :
Công ty có 04 Phòng; 14 đội xây dựng; Xưởng sản xuất bê tông và ống cống bê tông tổng số biên chế chính thức: 121 người. Trong đó :
+ Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp : 43%
+ Trình độ Đại học, Cao đẳng : 54%
+ Trình độ Thạc sĩ : 3%
Các tổ chức Đảng và đoàn thể :
+ Đảng bộ công ty : gồm 8 chi, đảng bộ, 209 Đảng viên.
+ Công đoàn cơ sở : 101 Đoàn viên.
+ Đoàn thanh niên : 6 chi đoàn trực thuộc, với 98 đoàn viên.
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con bao gồm : 05 công ty con, 1 chi nhánh Công ty mẹ sở hữu từ 51% – 100% vốn và 06 công ty liên kết.