Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang (HUD Kiên Giang); tiền thân là Công ty Đầu tư xây dựng Phát triển nhà Kiên Giang là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1996 theo Quyết định 1130/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang. Năm 2008 được chuyển giao về làm Công ty Con của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị, trực thuộc Bộ Xây dựng….

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang (HUD Kiên Giang); tiền thân là Công ty Đầu tư xây dựng Phát triển nhà Kiên Giang là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1996 theo Quyết định 1130/QĐ-UBND của UBND tỉnh Kiên Giang. Năm 2008 được chuyển giao về làm Công ty Con của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị, trực thuộc Bộ Xây dựng….

SẢN PHẨM
CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN