Author - quantri

Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

1. Thông báo mời họp Đại hội 1.1 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024 2.1. Đăng ký tham dự uỷ quyền 3. Chương trình đại hội 2023 (7h30 -9h30) 4. Báo cáo của Tổng Giám Đốc 5. Báo cáo của Hội đồng quản trị  6. Báo cáo của Ban kiểm soát 7. Tờ trình thông qua BCTC 2023 đã được kiểm...

Hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản ĐHĐCĐ năm 2024

Phiếu lấy ý kiến cổ đông Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty Điều lệ HUD sửa đổi 2024 (dự thảo) Tờ trình miễn nhiệm - bầu bổ sung thành viên HĐQT Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ông Nguyễn Minh Ngọc Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT bà Nguyễn Thị Mai Phương Đơn đề cử thành...

Chuỗi chương trình đóng góp an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập CTCP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang

Ngày 9/10, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 30 năm thành lập CTCP Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tổ chức trao tặng đóng góp an sinh xã hội với tinh thần đồng hành và sẻ chia cùng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều huyện, xã của...

Tập đoàn Tân Á Đại Thành ký thỏa thuận tiếp nhận chuyển giao dây chuyền trạm nghiền xi măng công suất 220 tấn/h

Ngày 11/9/2023, tại trụ sở Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Tập đoàn Jiangsu Pengfei về việc tiếp nhận chuyển giao trạm nghiền xi măng công suất 220 tấn/h. Chương trình nằm trong chiến lược đổi mới dây chuyền sản xuất, nâng cao...

TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH TRỞ THÀNH UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CẤP NƯỚC NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NHIỆM KỲ II (2023 – 2028)

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang một thành viên đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành trở thành một trong 25 đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành tại Đại hội Hiệp hội Cấp nước nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, nhiệm kỳ II (2023 - 2028).  Ngày 29/7, tại thành phố Cần...

Tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2023

1. Thông báo mời họp ĐH 2. Thư mời họp  2.1. Đăng ký tham dự uỷ quyền 3. Chương trình đại hội 2023 (7h30 -9h30) 4. Báo cáo của Hội đồng quản trị  5. Báo cáo của Ban kiểm soát 6. Báo cáo của Tổng Giám Đốc 7. Tờ trình sửa đổi điều lệ 8. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh 9. Tờ trình BCTC 2022  10....

Tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên năm 2022

1. Thông báo mời họp ĐH 2. Chương trình đại hội 2022 (7h30 -9h30) 3. Giấy đăng ký kiêm giấy UQ tham dự đại hội (PL1 - TB01) 4. Báo cáo của HĐQT (Dự thảo) 5. Báo cáo của Tổng Giám đốc (Dự thảo) 6. Các tờ trình 7. Thể lệ biểu quyết 8. Thể lệ bầu cử 9. Quy chế ĐH 10. Thông báo ứng cử, đề...